የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅን ያሻሻለው አዋጅ ቁ. 1307/2016 ምን ምን ለውጦች ይዟል?

የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅን ያሻሻለው አዋጅ ቁ. 1307/2016 ምን ምን ለውጦች ይዟል?በዜጎች ላይ በዘፈቀደ የሚፈፀሙ የአስተዳደር በደሎች የሚቆሙበትን ወይም የሚታረሙበትን ቀልጣፋ አሰራር በመዘርጋት ለመልካም አስተዳደር መሰረት መጣልን አላማ አድርጎ በአዋጅ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የተቋሙን ተግባርና ኃላፊነት በማስፋት በግል ድርጅቶች የሚፈፀሙ የአስተዳደር በደሎችን አቤቱታ...

Ethiopia approves first ever Personal Data Protection Proclamation

The Ethiopian Personal Data Protection Proclamation No. 1231/2024 has finally seen the light of the day with the parliament’s approval given on Thursday April 4, 2024, during the house’s 20th ordinary session. The Proclamation, among others, establishes principles of...

A New Proclamation for the Control and Administration of Lease of Residential Houses

The Ethiopian Parliament has ratified a new legislation to regulate the lease of residential houses in cities across the country. The proclamation promises significant change in the below three areas pertaining to the lease of residential housing.  Authentication and...

NEW DIRECTIVE BY NATIONAL BANK OF ETHIOPIA AIMS AT ENCOURAGING EXPORTERS.

NEW DIRECTIVE BY NATIONAL BANK OF ETHIOPIA AIMS AT ENCOURAGING EXPORTERS.The National Bank of Ethiopia has issued a directive that alters the retention amount from foreign exchange earnings in August 2023. The directive No. fxd_84_23 came as part of measures aimed at...

More News And Legal Updates

GET IN TOUCH 

HAILE GEBRESELLASSIE STREET, 22 AREA,GOLAGUL TOWER, 7th FLOOR, NO. 709

PHONE: +251 913 37 50 15

BUSINESS HOURS

Mon -Sat: 8:30 AM – 6:30 PM

Axis Law Office

A web of highly competent lawyers offering full-fledged legal service in Ethiopia. Work with us for best-in-class legal advisory and flawless representation.

Quick Links